IV - ̻

. . , . ., . .

DOI:10.38098/ipran.opwp.2021.18.1.011

(.pdf)

6 8 2020 . - ̆ 2020 IV - . 

:

. ., . ., . . IV - ̻ // . . 2021. . 6. 1. . 222-229. DOI: 10.38098/ipran.opwp.2021.18.1.011.

Leonova E. V., Oboznov A. A., Chernetskaya E. D. (2021). IV Nauchno-prakticheskaja konferencija Psihofiziologicheskoe obespechenie professional'noj nadezhnosti personala organizacij goskorporacii ROSATOM. [IV Scientific and practical conference "psychophysiological support of professional reliability of the personnel of organizations of the state corporation" ROSATOM "]. Institut Psikhologii Rossiyskoy Akademii Nauk. Organizatsionnaya Psikhologiya i Psikhologiya Truda [Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences. Organizational Psychology and Labor Psychology], 6(1), 222-229. DOI:10.38098/ipran.opwp.2021.18.1.011.